GPW: uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki ESOTIQ

GPW: Pierwszy dzień notowań akcji B spółki ESOTIQ & HENDERSON
14/06/2011
KDPW: Oznaczenie pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA
07/07/2011
GPW: Pierwszy dzień notowań akcji B spółki ESOTIQ & HENDERSON
14/06/2011
KDPW: Oznaczenie pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA
07/07/2011

GPW: uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki ESOTIQ

Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki ESOTIQ

Komunikat
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 20 czerwca 2011 r.
(NewConnect)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 452/2007 Zarządu GPW z dnia 3 lipca 2007 r. z późn. zm., po sesji 20 czerwca 2011 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet 36 000 akcji spółki ESOTIQ.

Akcje spółki ESOTIQ zostały wprowadzone do obrotu na NewConnect w dniu 16 czerwca br. i spełniają kryteria uczestnictwa w indeksie NCIndex.