ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON SA przez Ego Fashion Sp. z o.o.
09/11/2011
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez osobę powiązaną
30/12/2011
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON SA przez Ego Fashion Sp. z o.o.
09/11/2011
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez osobę powiązaną
30/12/2011

ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 5/2011

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Prokurenta Spółki Moniki Jawoszek-Żukowskiej o przeprowadzonej transakcji kupna-sprzedaży akcji Spółki pomiędzy JM Group Sp. z o.o. a Ego Fashion Sp. z o.o.

Zarówno JM Group Sp. z o.o. jak i Ego Fashion Sp. z o.o. są podmiotami blisko związanymi z Moniką Jawoszek-Żukowską, w rozumieniu Art. 160 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W wyniku przeprowadzonych dnia 24 listopada 2011 transakcji firma Ego Fashion Sp. z o.o. nabyła od firmy JM Group Sp. z o.o. 10.600 sztuk akcji Spółki. Obecnie firma JM Group Sp. z o.o. nie posiada akcji firmy Esotiq & Henderson S.A., firma Ego Fashion Sp. z o.o. posiada 16.240 akcji uprawniających do 0,62 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.