ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON SA przez Ego Fashion Sp. z o.o.

ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez osobę powiązaną.
21/10/2011
ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.
25/11/2011
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez osobę powiązaną.
21/10/2011
ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.
25/11/2011

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON SA przez Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 4/2011

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Prokurenta Spółki Moniki Jawoszek-Żukowskiej o nabyciu przez osobę powiązaną – firmę Ego Fashion Sp. z o.o. w której Monika Jawoszek-Żukowska pełni funkcję Prezesa w transakcjach zawartych od 16 lipca 2011 r do 09.11.2011. 1674 sztuk akcji po średniej cenie 17,73 zł.

W wyniku przeprowadzonych transakcji Ego Fashion Sp. z o.o. posiada 5640 akcji uprawniające do 0,22.% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Monika Jawoszek-Żukowska, wyłącznie poprzez podmioty powiązane kontroluje obecnie 16242 akcji Spółki dających 0,62% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy