ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez osobę powiązaną

ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.
25/11/2011
ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze nabycia udziałów Minge Design
07/02/2012
ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.
25/11/2011
ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze nabycia udziałów Minge Design
07/02/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez osobę powiązaną

Raport bieżący 7/2011

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Prokurenta Spółki Moniki Jawoszek-Żukowskiej o nabyciu przez osobę powiązaną – firmę Ego Fashion Sp. z o.o. w której Monika Jawoszek-Żukowska pełni funkcję Prezesa, w transakcjach zawartych do 30 grudnia 2011 r. 4385 sztuk akcji .Obecnie firma Ego Fashion Sp. z o.o. Posiada 20.625akcji Esotiq & Henderson S.A uprawniających do 0,79 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.