ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze nabycia udziałów Minge Design

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez osobę powiązaną
30/12/2011
ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu NWZ z dnia 13/03/2012 wraz z projektami uchwał
08/02/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez osobę powiązaną
30/12/2011
ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu NWZ z dnia 13/03/2012 wraz z projektami uchwał
08/02/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze nabycia udziałów Minge Design

Nr 3/2012

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje:
W dniu 06.02.2012 Spółka podpisała list intencyjny, dotyczący przejęcia 51 procent w spółce Eva Minge Design.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.