ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolodowany raport za I kwartał 2013

ESOTIQ & HENDERSON SA zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce zależnej
10/04/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA – ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 26/06/2013
31/05/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce zależnej
10/04/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA – ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 26/06/2013
31/05/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolodowany raport za I kwartał 2013

Raport Kwartalny nr 6/2013

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 rok.

Podstawa prawna § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

[PDF]