ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu WZ 22/06/2012 wraz z projektami uchwał

ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie ZWZA
28/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – treść uchwał podjętych na WZA
25/06/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie ZWZA
28/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – treść uchwał podjętych na WZA
25/06/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu WZ 22/06/2012 wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 12/2012

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2012 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 c.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

[PDF]