ESOTIQ & HENDERSON SA Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.
30/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki
05/07/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.
30/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki
05/07/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Raport Bieżący nr 20/2014

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało na nową trzyletnią kadencję Radę Nadzorczą Spółki. W skład Rady Nadzorczej weszli:
Pani Małgorzata Głowacka-Pędras
Pan Jacek Grzywacz
Pan Mariusz Jawoszek
Pan Jacek Koczwara
Pan Tomasz Minkina
Pani Małgorzata Szlązak
Pan Marek Szołdrowski

Powołane osoby nadzorujące były Członkami Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji, z wyjątkiem Pana Jacka Koczwary, którego życiorys zawodowy Emitent przekazuje w załączeniu.

[PDF]