ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na ZWZ spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku.
30/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
01/07/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na ZWZ spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku.
30/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
01/07/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Raport Bieżący nr 19/2014

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 roku wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

[PDF]