ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na ZWZ spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku.

ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki w KRS
24/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.
30/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki w KRS
24/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.
30/06/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na ZWZ spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Raport bieżący z plikiem 18/2014

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Dictador Global Limited
liczba akcji 885.000
liczba głosów 1.770.000
procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 84,84 %
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 63,75 %
Adam Skrzypek
liczba akcji 100.000
liczba głosów 200.000
procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 9,59 %
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 7,20 %