ESOTIQ & HENDERSON SA Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki

ESOTIQ & HENDERSON SA Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
01/07/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Wybór kancelarii do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych
09/07/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
01/07/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Wybór kancelarii do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych
09/07/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport Bieżący nr 21/2014

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2013 i nr 20/2014 w załączeniu przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki – Pani Małgorzaty Szlązak oraz Pana Jacka Koczwary.

[PDF] [PDF]