ESOTIQ & HENDERSON SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 roku

ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.
27/06/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
22/07/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.
27/06/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
22/07/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 roku

Raport Bieżący nr 11/2013

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 czerwca 2013 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad. Podczas obrad, do protokołu Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, dotyczących podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

[PDF]