ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.

ESOTIQ & HENDERSON SA powołanie członków rady nadzorczej
27/06/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 roku
27/06/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA powołanie członków rady nadzorczej
27/06/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 roku
27/06/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.

Raport bieżący 4/2013

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2013 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 1.990.000.

1. Akcjonariusz: Mariusz Jawoszek Liczba głosów na ZWZA: 1.770.000 Udział % w liczbie głosów na WZA: 88,94% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 64,27%

2. Akcjonariusz: Adam Skrzypek Liczba głosów na ZWZA: 200.000 Udział % w liczbie głosów na WZA: 10,05% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 7,26%