ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 10 października 2014 r.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 października 2014 roku.
11/10/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
13/10/2014
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 października 2014 roku.
11/10/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
13/10/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 10 października 2014 r.

Raport Bieżący nr 31/2014

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2014 roku wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

[PDF]