Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 października 2014 roku.

ESOTIQ & HENDERSON SA Nabycie udziałów w spółce.
19/09/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 10 października 2014 r.
11/10/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Nabycie udziałów w spółce.
19/09/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 10 października 2014 r.
11/10/2014

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 października 2014 roku.

21/2014

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna _Spółka_ działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10 października 2014 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Dictador Global Limited liczba akcji 885.000 liczba głosów 1.770.000 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 85,25 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 63,75 %

Adam Skrzypek liczba akcji 100.000 liczba głosów 200.000 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 9,63 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 7,20 %