ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana firmy i siedziby spółki zależnej.

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku. (34/2014)
14/11/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Postanowienie o zmianie Statutu Spółki.
14/01/2015
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku. (34/2014)
14/11/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Postanowienie o zmianie Statutu Spółki.
14/01/2015

ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana firmy i siedziby spółki zależnej.

Raport Bieżący nr 35/2014

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 listopada 2014 roku spółka zależna Emitenta otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS z dnia 20 listopada 2014 roku o wpisie w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany umowy spółki obejmującej m.in. zmianę firmy spółki zależnej z dotychczasowej HENDERSON sp. z o.o. na FEMESTAGE Eva Minge sp. z o.o. oraz zmianę siedziby z dotychczasowej w Katowicach, na siedzibę w Gdańsku.