Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku. (34/2014)

ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
05/11/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana firmy i siedziby spółki zależnej.
25/11/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
05/11/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana firmy i siedziby spółki zależnej.
25/11/2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku. (34/2014)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: RAPORT OKRESOWY III KWARTAŁ 2014.pdf rozmiar: 995.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes Zarządu