ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana firmy spółki zależnej.

ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
13/10/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (23/2014)
22/10/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
13/10/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (23/2014)
22/10/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana firmy spółki zależnej.

Raport Bieżący nr 32/2014

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. („Emitent”) zawiadamia, iż powziął informację o zarejestrowaniu w Rejestrze handlowym (Handelsregister) prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie oraz Rejestrze podmiotów gospodarczych (Unternehmensregister) Republiki Federalnej Niemiec zmiany na ESOTIQ Germany GmbH firmy spółki zależnej wpisanej do rejestru pod numerem HRB 749000. Emitent poinformował o nabyciu spółki raportem bieżącym EBI nr 30/2014 z dnia 19 września 2014 roku.