ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.

ESOTIQ & HENDERSON SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 7 kwietnia 2015 roku.
07/04/2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
25/04/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 7 kwietnia 2015 roku.
07/04/2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
25/04/2015

ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.

Raport Bieżący nr 6/2015

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Szlązak oraz powołało do Rady Nadzorczej Panią Kamilę Mieszczanin na okres bieżącej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 30 czerwca 2014 roku. Pani Kamila Mieszczanin nie pełni w ramach Spółki innych funkcji. Pani Kamila Mieszczanin jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Począwszy od czerwca 2014 roku jest wspólnikiem Sol-Invest Sp. z o.o. w Katowicach. Pani Kamila Mieszczanin nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Kamila Mieszczanin nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.