Harmonogram raportów okresowych na rok 2015. (2/2015)

ESOTIQ & HENDERSON SA Postanowienie o zmianie Statutu Spółki.
14/01/2015
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (3/2015)
16/02/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Postanowienie o zmianie Statutu Spółki.
14/01/2015
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (3/2015)
16/02/2015

Harmonogram raportów okresowych na rok 2015. (2/2015)

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna działając na podstawie § 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.

Raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:
• Publikacja sprawozdania finansowego za IV kwartał 2014 roku nastąpi w dniu 16 lutego 2015 roku,
• Publikacja sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 roku nastąpi w dniu 15 maja 2015 roku,
• Publikacja sprawozdania finansowego za II kwartał 2015 roku nastąpi w dniu 17 sierpnia 2015 roku,
• Publikacja sprawozdania finansowego za III kwartał 2015 roku nastąpi w dniu 16 listopada 2015 roku.

Raporty roczne, jednostkowy oraz skonsolidowany, za rok 2014 zostaną opublikowane w dniu 29 maja 2015 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes Zarządu