Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (3/2015)

Harmonogram raportów okresowych na rok 2015. (2/2015)
31/01/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r. (4/2015)
11/03/2015
Harmonogram raportów okresowych na rok 2015. (2/2015)
31/01/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r. (4/2015)
11/03/2015

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (3/2015)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

[PDF]

Osoby reprezentujące spółkę:

Adam Skrzypek – Prezes Zarządu