Informacja na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie. [37/2018]

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2018 r. [36/2018]
18/07/2018
Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2018-2019. [38/2018]
07/08/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2018 r. [36/2018]
18/07/2018
Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2018-2019. [38/2018]
07/08/2018

Informacja na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie. [37/2018]

Esotiq & Henderson S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 24 lipca 2018 r. otrzymała od BSWW Trust sp. z o.o. zawiadomienie, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie