Informacja o śmierci Prezesa Zarządu. [RB 32/2023]

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2023 r. [RB 31/2023]
10/09/2023
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. [RB 33/2023]
21/09/2023
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2023 r. [RB 31/2023]
10/09/2023
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. [RB 33/2023]
21/09/2023

Informacja o śmierci Prezesa Zarządu. [RB 32/2023]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] z głębokim żalem informuje, że w dniu dzisiejszym zmarł Prezes Zarządu i współtwórca Spółki – Pan Krzysztof Jakubowski.

Bartosz Synowiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.