Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2023 r. [RB 31/2023]

Zbycie i nabycie akcji własnych. [RB 30/2023]
27/08/2023
Informacja o śmierci Prezesa Zarządu. [RB 32/2023]
20/09/2023
Zbycie i nabycie akcji własnych. [RB 30/2023]
27/08/2023
Informacja o śmierci Prezesa Zarządu. [RB 32/2023]
20/09/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2023 r. [RB 31/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 31,4 mln zł i były wyższe o około 7 proc. od przychodów uzyskanych w sierpniu 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – sierpień 2023 r. wyniosły około 183,6 mln zł i były wyższe o około 13 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w sierpniu 2023 r. wyniosły około 7,0 mln zł i były wyższe o około 44 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – sierpień 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 34,5 mln zł i były wyższe o około 41 proc. niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 58 proc. i według szacunków była wyższa o 4 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w sierpniu roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – sierpień 2023 r. wyniosła około 64 proc. i według szacunków była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec sierpnia 2023 r. wynosiła 17 811 m kw. i była mniejsza o około 6 proc. niż rok wcześniej.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.