Informacja o wpływie pandemii koronawirusa na działalność Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej. [4/2020]

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020. [3/2020]
31/01/2020
Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020. [RB 5/2020]
19/04/2020
Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020. [3/2020]
31/01/2020
Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020. [RB 5/2020]
19/04/2020

Informacja o wpływie pandemii koronawirusa na działalność Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej. [4/2020]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] w nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA oraz Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących ujawnienia wszelkich istotnych informacji o wpływie koronawirusa COVID-19 na fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową Emitenta oświadcza, że na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 i analizuje jej wpływ na działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta. W ocenie Zarządu zaistniała sytuacja będzie miała znaczący, jednakże na chwilę obecną niemożliwy do oszacowania negatywny wpływ na działalność gospodarczą oraz wyniki finansowe Emitenta oraz podmiotów zależnych, tak w pierwszym kwartale jak i całym 2020 roku. Emitent informuje, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, partnerów biznesowych i kontrahentów oraz w związku z ograniczeniami wynikającymi z regulacji prawnych dotyczących ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego wprowadził możliwość zdalnego wykonywania pracy na wszystkich stanowiskach, których specyfika na to pozwala oraz wstrzymał sprzedaż w salonach zlokalizowanych w centrach handlowych.

Adam Skrzypek – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.