Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (33/2017)

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. we wrześniu 2017 r. [32/2017]
18/10/2017
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (34/2017)
31/10/2017
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. we wrześniu 2017 r. [32/2017]
18/10/2017
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (34/2017)
31/10/2017

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (33/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 30 października 2017 roku Pani Małgorzata Głowacka-Pędras – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta złożyła Spółce powiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ZAŁĄCZNIK