Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (34/2017)

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (33/2017)
30/10/2017
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w październiku 2017 r. (35/2017)
17/11/2017
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (33/2017)
30/10/2017
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w październiku 2017 r. (35/2017)
17/11/2017

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (34/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 31 października 2017 roku Dictador Global Limited – osoba blisko związana z Panem Mariuszem Jawoszek – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta złożyła Spółce powiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ZAŁĄCZNIK