Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (36/2017)

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku
29/11/2017
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (37/2017)
05/12/2017
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku
29/11/2017
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (37/2017)
05/12/2017

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (36/2017)

W dniu 1 grudnia 2017 roku Pan Adam Skrzypek pełniący funkcję Prezesa Zarządu Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] złożył Spółce powiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik