Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (37/2017)

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (36/2017)
01/12/2017
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w listopadzie 2017 r. (38/2017)
18/12/2017
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (36/2017)
01/12/2017
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w listopadzie 2017 r. (38/2017)
18/12/2017

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (37/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 roku Dictador Global Limited – osoba blisko związana z Panem Mariuszem Jawoszek – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta złożyła Spółce powiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ZAŁĄCZNIK