Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu. [RB 30/2022]

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 czerwca 2022 r. [RB 29/2022]
20/06/2022
Rozwiązanie umowy z animatorem emitenta. [RB 31/2022]
01/08/2022
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 czerwca 2022 r. [RB 29/2022]
20/06/2022
Rozwiązanie umowy z animatorem emitenta. [RB 31/2022]
01/08/2022

Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu. [RB 30/2022]

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, na mocy której powierzyła Panu Krzysztofowi Jakubowskiemu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki, począwszy od dnia 1 lipca 2022 r. na okres bieżącej kadencji. Pan Krzysztof Jakubowski dotychczas pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.