Rozwiązanie umowy z animatorem emitenta. [RB 31/2022]

Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu. [RB 30/2022]
01/07/2022
Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych. [RB 32/2022]
12/08/2022
Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu. [RB 30/2022]
01/07/2022
Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych. [RB 32/2022]
12/08/2022

Rozwiązanie umowy z animatorem emitenta. [RB 31/2022]

Esotiq & Henderson S.A. informuje o rozwiązaniu ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2022 r. umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta zawartej z Trigon Dom Maklerski S.A.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.