Realizacja projektu VOSEDO. [RB 47/2022]

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
28/11/2022
Sprzedaż udziałów w spółce zależnej. [RB 48/2022]
02/12/2022
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
28/11/2022
Sprzedaż udziałów w spółce zależnej. [RB 48/2022]
02/12/2022

Realizacja projektu VOSEDO. [RB 47/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z podjęciem decyzji o samodzielnym prowadzeniu przez Spółkę multibrandowej platformy sprzedaży – sklepu internetowego vosedo.com, w dniu 1 grudnia 2022 roku Emitent zawarł z OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, PATRONADO LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, Sławomirem Rybką oraz VOSEDO S.A. z siedzibą w Mikołowie porozumienie o zgodnym rozwiązaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki VOSEDO S.A., o której zawarciu Emitent zawiadomił w raporcie bieżącym nr 7/2022 w dniu 31 stycznia 2022 roku.
Rozwój multibrandowej platformy sprzedaży internetowej jest elementem realizowanej przez Zarząd Spółki strategii wzmocnienia nowoczesnych kanałów sprzedaży e-commerce.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.