Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2022 r. [RB 1/2023]

Informacje o powołanej osobie nadzorującej. [RB 53/2022]
21/12/2022
Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023. [RB 2/2023]
30/01/2023
Informacje o powołanej osobie nadzorującej. [RB 53/2022]
21/12/2022
Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023. [RB 2/2023]
30/01/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2022 r. [RB 1/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2022 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 24,5 mln zł i były wyższe o około 12 proc. od przychodów uzyskanych w grudniu 2021 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – grudzień 2022 r. wyniosły około 238,5 mln zł i były wyższe o około 17 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w grudniu 2022 r. wyniosły około 3,5 mln zł i były wyższe o około 38 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – grudzień 2022 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 38,5 mln zł i były wyższe o około 6 proc. niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 66 proc. i była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w grudniu roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – grudzień 2022 r. wyniosła około 62 proc. i według szacunków była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec grudnia 2022 r. wynosiła 18 241 m kw. i była mniejsza o około 3 proc. niż rok wcześniej.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.