Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2023 r. [RB 12/2023]

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022
27/04/2023
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku
26/05/2023
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022
27/04/2023
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku
26/05/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2023 r. [RB 12/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 19,7 mln zł i były wyższe o około 16 proc. od przychodów uzyskanych w kwietniu 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – kwiecień 2023 r. wyniosły około 80 mln zł i były wyższe o około 19 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w kwietniu 2023 r. wyniosły około 3,6 mln zł i były wyższe o około 23 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – kwiecień 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 16,9 mln zł i były wyższe o około 35 proc. niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 65 proc. i była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w kwietniu roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – kwiecień 2023 r. wyniosła około 63 proc. i według szacunków była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec kwietnia 2023 r. wynosiła 18 030 m kw. i była mniejsza o około 2 proc. niż rok wcześniej.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.