Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2024 r. [RB 13/2024]

Decyzja w sprawie subwencji finansowej. [RB 12/2024]
29/04/2024
Decyzja w sprawie subwencji finansowej. [RB 12/2024]
29/04/2024

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2024 r. [RB 13/2024]

Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2024 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły ponad 20 mln zł i były wyższe o 4 procent od przychodów uzyskanych w kwietniu 2023 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie pierwszych czterech miesięcy 2024 r. wyniosły około 83,2 mln zł i były wyższe o około 4 procent, niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w kwietniu 2024 r. wyniosły około 3,9 mln zł i były wyższe o 10 procent rok do roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły ponad 18 mln zł i były wyższe o 9 procent, niż w porównywalnym okresie 2023 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła 73 procent i była wyższa o 8 punktów procentowych w porównaniu z marżą zrealizowaną w kwietniu roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – kwiecień 2024 r. wyniosła około 68 procent i według szacunków była wyższa o ponad 4 punkty procentowe w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej w kwietniu roku 2024 r. wynosiła 17 847 m kw. i była mniejsza o 1 procent niż rok wcześniej.

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu
Diana Okular – Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.