Zwrot 50% Subwencji Finansowej udzielonej Esotiq & Henderson S.A. w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” [RB 14/2024]

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2024 r. [RB 13/2024]
10/05/2024
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
27/05/2024
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2024 r. [RB 13/2024]
10/05/2024
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
27/05/2024

Zwrot 50% Subwencji Finansowej udzielonej Esotiq & Henderson S.A. w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” [RB 14/2024]

Esotiq & Henderson S.A. [Beneficjent, Spółka] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. informuje, że w dniu dzisiejszym dokonała zwrotu na rachunek bankowy Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. [PFR] 50% Subwencji Finansowej udzielonej Spółce w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, stosownie do uprzednio przedstawionego przez Beneficjenta Oświadczenia o Rozliczeniu, złożonego na podstawie propozycji PFR. Ponadto, w związku z nieotrzymaniem od PFR uzasadnienia Decyzji określającej wysokość Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi w całości [Decyzja], o które Spółka zawnioskowała do PFR w dniu 29 kwietnia 2024 r., Beneficjent w dniu 15 maja 2024 r. ponownie wystąpił do PFR o pilne przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących wydanej Decyzji. Beneficjent dotychczas nie otrzymał przedmiotowych wyjaśnień, a zatem w dniu dzisiejszym skierował do PFR pismo, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu..

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu
Diana Okular – Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.