Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2018 r. (21/2018)

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (20/2018)
10/05/2018
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku
24/05/2018
Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (20/2018)
10/05/2018
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku
24/05/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2018 r. (21/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 13 mln zł i były wyższe o około 3 proc. od przychodów osiągniętych w kwietniu 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – kwiecień 2018 r. wyniosły około 46,5 mln zł i były na tym samym poziomie co w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w kwietniu 2018 r. wyniosły około 0,5 mln zł i były wyższe o około 86 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – kwiecień 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 2,1 mln zł i były wyższe o około 57 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 64 proc. i była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w kwietniu roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – kwiecień 2018 r. wyniosła około 60 proc. i według szacunków była wyższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec kwietnia 2018 r. wynosiła 17 266 m kw. i była większa o około 4 proc. niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu części odzieżowej do spółki EMG S.A. w lipcu 2017 r., składają się obecnie jednostka dominująca oraz jednostki zależne Esotiq Germany GmbH i Luma sp. z o.o. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za styczeń – kwiecień 2017 r. zostały doprowadzone do porównywalności z danymi za 2018 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały obliczone w analogiczny sposób jak dane o skonsolidowanej sprzedaży.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.