Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2019 r. [6/2019]

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2019 r. [5/2019]
18/04/2019
Zmiana daty publikacji raportu okresowego. [7/2019]
17/05/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2019 r. [5/2019]
18/04/2019
Zmiana daty publikacji raportu okresowego. [7/2019]
17/05/2019

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2019 r. [6/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową w kwietniu 2019 r. wyniosły około 14 mln zł i były wyższe o około 7 proc. od przychodów osiągniętych w kwietniu 2018 r.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – kwiecień 2019 r. wyniosły około 53 mln zł i były wyższe o około 13 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.
Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w kwietniu 2019 r. wyniosły około 1,2 mln zł i były wyższe o około 150 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – kwiecień 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 5,2 mln zł i były wyższe o około 150 proc. niż w analogicznym okresie 2018 r.
Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 63 proc. i była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w kwietniu roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – kwiecień 2019 r. wyniosła około 58 proc. i według szacunków była niższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec kwietnia 2019 r. wynosiła 18 271 m kw. i była większa o około 6 proc. niż rok wcześniej.
Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.