Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2019 r. [5/2019]

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2018
17/04/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2019 r. [6/2019]
17/05/2019
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2018
17/04/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2019 r. [6/2019]
17/05/2019

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2019 r. [5/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2019 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 12 mln zł i były wyższe o około 5 proc. od przychodów osiągniętych w marcu 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – marzec 2019 r. wyniosły około 39 mln zł i były wyższe o około 15 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w marcu 2019 r. wyniosły około 1,2 mln zł i były wyższe o około 130 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – marzec 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 4 mln zł i były wyższe o około 150 proc. niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 58 proc. i była niższa o około 7 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w marcu roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – marzec 2019 r. wyniosła około 57 proc. i według szacunków była niższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec lutego 2018 r. wynosiła 18 090 m kw. i była większa o około 4 proc. niż rok wcześniej.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.