Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2019 r. [RB 23/2019]

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku
20/11/2019
Zmiana adresu siedziby Esotiq & Henderson S.A. [RB 24/2019]
20/12/2019
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku
20/11/2019
Zmiana adresu siedziby Esotiq & Henderson S.A. [RB 24/2019]
20/12/2019

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2019 r. [RB 23/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2019 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 13 mln zł i były wyższe o około 1 proc. od przychodów osiągniętych w listopadzie 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – listopad 2019 r. wyniosły około 160 mln zł i były wyższe o około 16 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w listopadzie 2019 r. wyniosły około 1,4 mln zł i były wyższe o około 20 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – listopad 2019 r., skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 15 mln zł i były wyższe o około 80 proc. niż w analogicznym okresie 2018 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 66 proc. i była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w listopadzie roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – listopad  2019 r. wyniosła około 61 proc. i według szacunków była niższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec listopada 2019 r. wynosiła 18 675 m kw. i była większa o około 6 proc. niż rok wcześniej.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.