Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2019 r. [RB 10/2019]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. – dokumenty [RB 9/2019]
14/06/2019
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. [RB 11/2019]
27/06/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. – dokumenty [RB 9/2019]
14/06/2019
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. [RB 11/2019]
27/06/2019

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2019 r. [RB 10/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2019 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 14,5 mln zł i były wyższe o około 14 proc. od przychodów osiągniętych w maju 2018 r.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – maj 2019 r. wyniosły około 67 mln zł i były wyższe o około 14 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.
Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w maju 2019 r. wyniosły około 1,3 mln zł i były wyższe o około 65 proc rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – maj 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 6,5 mln zł i były wyższe o około 120 proc. niż w analogicznym okresie 2018 roku.
Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 65 proc. i była niższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w maju roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – maj 2019 r. wyniosła około 59 proc. i według szacunków była niższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec maja 2019 r. wynosiła 18 557 m kw. i była większa o około 8 proc. niż rok wcześniej.
Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.