Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2018 r. [43/2018]

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2018 r. [42/2018]
18/10/2018
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku
27/11/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2018 r. [42/2018]
18/10/2018
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku
27/11/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2018 r. [43/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 12 mln zł i były wyższe o około 12 proc. od przychodów osiągniętych w październiku 2017 r.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – październik 2018 r. wyniosły około 125 mln zł i były wyższe o około 2 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.
Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w październiku 2018 r. wyniosły około 0,7 mln zł i były wyższe o około 100 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – październik 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 7,1 mln zł i były wyższe o około 45 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r.
Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 59 proc. i była niższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w październiku roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – październik 2018 r. wyniosła około 63 proc. i według szacunków była wyższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec października 2018 r. wynosiła 17 419 m kw. i była większa o około 2 proc. niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu w lipcu 2017 r. części odzieżowej do spółki EMG S.A., składają się obecnie jednostka dominująca oraz jednostki zależne Esotiq Germany GmbH i Luma sp. z o.o. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za styczeń – październik 2017 r. zostały doprowadzone do porównywalności (nie zawierają przychodów z marki Femestage) z danymi za 2018 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały obliczone w analogiczny sposób do danych o skonsolidowanej sprzedaży.
Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.