Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 17 lutego 2017 roku (06/2017)

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 17 lutego 2017 roku (05/2017)
17/02/2017
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (07/2017)
18/02/2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 17 lutego 2017 roku (05/2017)
17/02/2017
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (07/2017)
18/02/2017

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 17 lutego 2017 roku (06/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 lutego 2017 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Dictador Global Limited: liczba akcji 885 000; liczba głosów 1 770 000; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzyczajnym Walnym Zgromadzeniu 72,64 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 54,74 %.

Edicta Capital Polska sp. z o.o.: liczba akcji 214 107; liczba głosów 214 107; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 8,79 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 6,62 %.

Adam Skrzypek: liczba akcji 107 000; liczba głosów 207 000; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 8,49 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 6,40 %.