Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 15 stycznia 2016 roku. (3/2016)

Zwarcie znaczącej umowy. (1/2016)
15/01/2016
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 15 stycznia 2016 roku. (2/2016)
16/01/2016
Zwarcie znaczącej umowy. (1/2016)
15/01/2016
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 15 stycznia 2016 roku. (2/2016)
16/01/2016

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 15 stycznia 2016 roku. (3/2016)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wznowionym w dniu 15 stycznia 2016 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Dictador Global Limited: liczba akcji 885.000; liczba głosów 1.770.000; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 79,61 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 54,74 %.

Adam Skrzypek: liczba akcji 100.000; liczba głosów 200.000; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 9,00 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 6,19 %.

CP FIZ – Subfundusz CP Absolute Return: liczba akcji 126.362; liczba głosów 126.362; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5,68 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 3,91 %.