Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 roku.

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (4/2015)
31/03/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 7 kwietnia 2015 roku.
07/04/2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (4/2015)
31/03/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 7 kwietnia 2015 roku.
07/04/2015

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-07

Skrócona nazwa emitenta: ESOTIQ & HENDERSON

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 roku.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 kwietnia 2015 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Dictador Global Limited liczba akcji 885.000 liczba głosów 1.770.000 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 89,39 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 63,98 %

Adam Skrzypek liczba akcji 100.000 liczba głosów 200.000 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 10,10 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 7,23 %