Zapłata za nabycie uprawnienia do zakupu akcji Emitenta. [RB 27/2021]

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
28/09/2021
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 14 października 2021 r. [RB 28/2021]
15/10/2021
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
28/09/2021
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 14 października 2021 r. [RB 28/2021]
15/10/2021

Zapłata za nabycie uprawnienia do zakupu akcji Emitenta. [RB 27/2021]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała kwotę 718.180,00 zł tytułem zapłaty za nabycie przez Pana Marka Warzechę uprawnienia do zakupu od Emitenta 179.545 akcji własnych, o którym Esotiq & Henderson S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2021 z 19 sierpnia 2021 r.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.