Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego EMG S.A. (19/2017)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r. (18/2017)
03/06/2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 20 czerwca 2017 roku. (20/2017)
21/06/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r. (18/2017)
03/06/2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 20 czerwca 2017 roku. (20/2017)
21/06/2017

Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego EMG S.A. (19/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o zatwierdzeniu Memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz serii C EMG S.A. – spółki zależnej Esotiq & Henderson S.A. Na podstawie przepisu art. 38b ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.] Memorandum informacyjne zostało opublikowane w dniu dzisiejszym w formie elektronicznej na stronach internetowych EMG S.A. http://www.emgsa.pl oraz Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. http://www.dmcp.com.pl, pełniącego funkcję Oferującego.