Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r. (1/2015)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r. (4/2015)
11/03/2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (2/2015)
27/03/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r. (4/2015)
11/03/2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (2/2015)
27/03/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r. (1/2015)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-11
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 2 pkt. 1), 2), 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” zwołuje na dzień 7 kwietnia 2015 roku, na godzinę 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-11
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 2 pkt. 1), 2), 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” zwołuje na dzień 7 kwietnia 2015 roku, na godzinę 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Załączniki

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 kwietnia 2015r.

Pełnomocnictwo.

Formularz głosowania przez pełnomocnika.