Raporty bieżące i okresowe

07/05/2018

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (19/2018)

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. […]
26/04/2018

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (18/2018)

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. […]
24/04/2018

Zmiana składu Rady Nadzorczej. (17/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra […]
18/04/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2018 r. (16/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły […]
13/04/2018

Nabycie akcji własnych. (15/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów […]
11/04/2018

Nabycie akcji własnych. (14/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów […]
05/04/2018

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów […]
05/04/2018

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów […]
16/03/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2018 r. (13/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2018 r. przez Grupę Kapitałową […]
05/03/2018

Nabycie akcji własnych. (12/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów […]