20/06/2022

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 czerwca 2022 r. [RB 29/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 […]
20/06/2022

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 czerwca 2022 r. [RB 28/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie przepisu § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z […]
20/06/2022

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy [RB 27/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka], działając na podstawie przepisu § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca […]
20/06/2022

Zmiana składu Rady Nadzorczej [RB 26/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka, Emitent] działając na podstawie przepisu § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]
20/06/2022

Rezygnacja Prezesa Zarządu [RB 25/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z […]
12/06/2022

Nabycie akcji własnych [RB 24/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 6 do 9 czerwca 2022 r. w transakcjach […]
05/06/2022

Nabycie akcji własnych [RB 23/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 1 do 3 czerwca 2022 r. w transakcjach […]
27/05/2022

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 […]
24/05/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 czerwca 2022 r. [RB 22/2022]

W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji […]
27/04/2022

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2020 2021 2020 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i […]